آخرین اخبار گزارش فصلی

اکوایران: شرکت آلومتک در سه ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از 95 میلیارد تومان فروش توانسته بود رشد فروش 47 درصدی به نسبت بهار 1401 تجربه کند. فالوم در تیر ماه امسال با ثبت 93 میلیارد تومان فروش، رکود فروش ماهانه خود را جابجا کرد.
اکوایران: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری رشد فروش ۴۵ درصدی داشته است. چخزر از تابستان سال گذشته حاشیه سود فصلی خود را پله پله افزایش داده است و به سطح ۲۴ درصدی در حاشیه سود ناخالص در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
 سه نماد پتروشیمی زاگرس، شفن و شخارک به ترتیب با ارزش بازاری 30 هزار میلیارد تومان، 16 هزار میلیارد تومان و 23 هزار میلیارد تومان در گروه متانول ساز بازار سرمایه کشور قرار می‌گیرند.
اکوایران: شرکت سیمان سپاهان با وجود کاهش حاشیه سود خالص فصلی خود در بهار امسال به نسبت زمستان سال اخیر، رشد قابل توجهی در درآمدزایی و سودآوری به نسبت بهار 1401 داشته است.
نماد شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) در گزارش سه ماه منتهی به خردادماه 1402 توانست فروش 2 هزار و 900 میلیاردتومانی را برای خود ثبت کند. این نماد با حاشیه سود خالص و ناخالص 53 درصدی برای سه ماه بهار 1402 به‌صورت فصلی توانسته است که به طور میانگین برای سود خالص و سود ناخالص خود رقم 1 هزار و 500 میلیاردتومانی را ثبت و شناسایی کند. فسبزوار در گزارش ۶ماهه خود در مجموع با فروش 3 هزار و 650 میلیارد…
 شرکت دوده صنعتی پارس (شدوص) 3ماهه بهار 1402 توانسته است 90 تومان سود محقق کند که این میزان رشد 70% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد. شدوص حدود 105 میلیارد تومان سود عملیاتی و 85 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. شدوص باارزش بازاری در حدود 1 هزار و 520 میلیارد تومان در مالکیت 43 درصدی شرکت کربن ایران و 20 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی قرار دارد و با 19درصد شناوری در سهام در بازار…
شرکت لابراتوارداروسازی‌ دکتر عبیدی‌ (با نماد معاملاتی دعبید) در بازار دوم بورس تهران در حال حاضر به قیمت 29 هزار و 600 میلیارد تومانی ارزش گذاری شده است و شرکت کوبل دارو مالک 66 درصدی این شرکت است. شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان (سهامی خاص) نیز با مالکیت 19 درصدی دیگر مالک درصدی بزرگ این نماد محسوب می‌شود.
اکوایران: شرکت تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده) در بازار پایه زرد فرابورس با ارزش بازاری حدود 765 میلیارد تومانی در طی این روز های اخیر به دلیل افزایش نرخ محصولات خود توسط ناظر بازار متوقف شده است.