آخرین اخبار اشتغال ناقص

بررسی ها نشان می دهد در اقتصاد ایران تقریبا از هر 10 ایرانی که دارای شغل است، یک نفر از نظر ساعات کاری کمتر از بهره‌وری خود کار می کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بازار کار اقتصاد ایران، نرخ اشتغال ناقص مردان در تابستان سال جاری 10 درصد برآورد شده است. این رقم پایین‌ترین نرخ اشتغال ناقص مردان در ده فصل گذشته محسوب می شود.
اکوایران: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بازار کار در ایران، بالغ بر 2 میلیون و 183 هزار نفر دارای وضعیت اشتغال ناقص هستند.
بررسی ها نشان می دهد تعداد زنانی که دارای اشتغال ناقص هستند در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته بالغ بر 18 هزار نفر افزایش یافته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشتغال ناقص در اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، این درحالیست که همین شاخص برای زنان نسبت به بهار 1400 وخیم‌تر شده است.
۰۲:۳۵
احساس نیاز شاغلان به شغل‌های دوم و سوم افزایش یافت؛ این ادعای آمارهای رسمی‌ است. در کنار رشد سهم مردان دوشغله، ر شد سهم زنان برای یافتن شغل دوم هم قابل تامل است.
۱