پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سیاست انقباضی بانک مرکزی

    بانک مرکزی هر هفته برای کنترل نقدینگی بانکها دو بازار برگزار می کند که نقش مهمی در کنترل تورم دارند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۴
  • پشت صحنه کاهش نرخ سود بین بانکی

    در جدول نرخ سود که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ سود بین بانکی در بهمن سال ۹۹ با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۲ درصد رسیده که این رقم کمترین نرخ سود بین بانکی در ۹ ماه اخیر بوده است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۰
۱