آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت صعودی شده و به سطح بالایی رسید. داده های آماری نشان می دهد کسری بانک ها در این معاملات از مهمترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی بوده است.
اکوایران: تزریق صد همتی پول در بازار باز برای دومین هفته متوالی به ثبت رسید. روند صعودی تزریق نقدینگی در بازار باز در حالی ثبت شده که نیاز بانک ها به پول در این هفته حدود 156 همت بوده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر فروردین دوباره به مدار صعودی بازگشت و با ثبت رکوردی تازه، به سقف کریدور نزدیک تر شد.
درهفته جاری، بانک مرکزی روند تزریق بالای پول در معاملات بازار باز را تداوم بخشیده و برای سومین هفته متوالی ارزش این معاملات را فراتر از مرز 100 همت به ثبت رسانید. این در حالی است که همچنان نرخ سود در این بازار در حوالی 21 درصد قرار دارد.
تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه کاهشی شده است. در هفته منتهی به 14 اذر ماه که عملیات بازار باز برای چهاردهمین هفته متوالی رفتار ثابت خود را ادامه داده اما دربازار شبانه تزریق خود را 69.5 درصد نسبت به هفته قبل کمتر کرد.
وضعیت نرخ سود ها در بازار های مالی ماه های اخیر، ثابت مانده و تغییری نداشته است. براساس داده های آماری بانک مرکزی در این ماه ها نرخ سود بین بانکی و بازار باز در نزدیکی مرز 21 درصد قرار داشته و تغییری را رقم نزده است.
دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 30 شهریور ماه در سطح 20.94 درصد ثابت مانده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود ثبت نکرد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازارهای هفتگی بین بانکی نشان می دهد وضعیت تزریق پول در نهادهای مالی تغییر چندانی نداشته است.
5 هفته متوالی است که نرخ بهره بین بانکی در مسیر افزایشی حرکت می کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، این نرخ در هفته اخیر به مرز 21 درصد رسیده است.
میزان تورم زایی عملیات بازار باز روندی صعودی پیدا کرده است. شاخص مانده نقدینگی نزد بانک ها در این بازار که به باور برخی کارشناسان موجب رشد پایه پولی می شود در مدت سپری شده از تابستان رشد 3.2 درصدی داشته است. به باور این عده افزایش مذکور در نهایت می تواند منجر به رشد تورم مصرف کننده در کشور شود.