آخرین اخبار بازار اولیه اوراق

در دو هفته اخیر، عملکرد دولت در بازار اولیه صفر بوده است. به این معنا که دولت نتوانسته هیچ اوراقی را به مشتریان خود بفروشد. این در حالی است که وزارت اقتصاد و دارایی در این دو هفته انعطاف قابل توجهی را در خصوص نرخ سود نشان داده و این شاخص را در مرتبه بالایی قرار داده است.
​در حراج بیست و هفتم اوراق بدهی دولتی، اتفاقی بی سابقه رخ داد. در این معاملات دولت برای نخستین بار در سال جاری هیچ اوراقی را به مشتریان نفروخت تا اولین صفر دولت در این بازار به ثبت برسد. این در حالی است که نرخ سود در بالاترین سطح خود در سال جاری قرار گرفته بود.
خزان به یک بازار دولتی رسیده است. سه هفته از پاییز 1401 سپری شده و در مرحله بیست و یکم حراج این بازار، سه رکورد مهم به ثبت رسید. فروش اوراق بدهی کمترین سطح سال را داشته و مشارکت بانک ها در این بازار سومین صفر را رقم زده است.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی هدف دولت تامین کسری بودجه از مسیری غیر تورمی است. به عقیده برخی فروش بیشتر اوراق در این بازار نیاز دولت به برداشت از تنخواه بانک مرکزی را کمتر خواهد کرد. در نتیجه پایه پولی رشد کمتری داشته و تورم زایی آن کمتر خواهد بود.
مجموع اوراق خریداری شده در دو هفته اول پاییز از دولت کمتر از 300 میلیارد تومان بوده است. کارشناسان ضمن تاثیر خرید صفر بانک ها در بازار اولیه، روند صعودی نرخ ارز را دلیل مکث درآمدزایی دولت در این بازار می دانند.
در هفته منتهی به 12 مهر خرید اوراق بدهی دولتی در سطح پایین خود باقی ماند. نکته ای که البته نشان از کاهش درآمدزایی دولت در این بازار دارد .اما نکته دوم در این هفته سهم صفر بانک ها در خرید اوراق از دولت بوده است. رویدادی که برای دومین هفته متوالی رقم خورده و علامتی از عدم تمایل یا عدم توانایی بانک ها در خرید اوراق دولتی را در بر داشته است.
در 19 مرحله سپری شده از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال 1401 حدودا 51 هزار میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی اوراق عرضه شده برای مرحله بیستم حداقل نرخ سودی 21.8 درصدی داشته و تاریخ سررسید آن در سطح دو ساله بوده است.
رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. در این معاملات بانک ها و بورسی ها سهم موثری در فروش اوراق دارند. داده های ثبت شده در مرحله هجدهم نشان می دهد مهم ترین عامل رشد خرید اوراق بدهی، استفاده از ابزار پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه بوده است.
باوجود رشد کم سابقه نرخ سود در بازار اولیه مشارکت نهادهای تامین سرمایه در بازار کمتر شده و از نصف مراحل قبلی پایین تر آمده است. شنیده ها حاکی از آن است بورسی ها تاکتیک خرید اوراق را تغییر داده و در هفته پایانی تابستان روش پذیره نویسی را اتخاذ کرده اند.
در هفته هفدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در 24 شهریور ماه، سه اتفاق مهم در بازار به ثبت رسیده که در مهم ترین آن ها نرخ سود موزون دومین رکورد خود در سال جاری را ثبت کرده است. این رکورد بیشتر به علت مشارکت بالاتر بانک ها در بازار و تداوم خرید پایین بورسی ها در این معاملات بوده است.