آخرین اخبار بازار بین بانکی

اکوایران: در هفته اخیر نرخ سود در بازار های مالی دو مسیر مختلف را ثبت کرده اند. در این هفته نرخ سود بین بانکی برابر با 23.65 درصد بوده و حدودا 0.1 واحد درصد کمتر از هفته قبل بوده است. این در حالی است که نرخ سود بازار باز روندی ثابت را پیموده و خبر ها حاکی از کمبود منابع در بازار بین بانکی بوده است.
اکوایران: بانک مرکزی برای دومین بار متوالی در بازار باز تزریق پول کرد. مجموع دو عملیات ثبت شده دراین هفته نشان میدهد حدود 148 همت پول در بانکها تزریق شده که در تاریخ این معاملات سابقه نداشته است. این موضوع می تواند سیگنالی مهم از کسری در نظام بانکی باشد.
اکوایران: عملیات بازار باز در حراج هشتم خود برگزار شده و روندی ثابت را از خود برجای گذاشت. در این بازار برای سومین هفته متوالی تزریق پول برابر با 90 هزار میلیارد تومان بوده و در کنار آن نرخ سود نیز در سطح 23 درصد ثابت ماند.
اکوایران:باوجود روند ثابت تزریق پول در بازار باز اما مجموع این رقم در دوبازار بین بانکی هفته آخر اردیبهشت ماه مسیری صعودی را ثبت کرده است. در همین رابطه داده های آماری نشان می دهد در این هفته حجم تزریق پول در برآیند بازارها ازسوی بانک مرکزی برابر با 157 هزار و 180 میلیارد تومان بوده و رشد قابل توجهی را نسبت به هفته قبل داشته است.
اکوایران: رسوب پول در حساب بانک ها در کانال 70 همت قرار گرفته است. این شاخص متولد دادو ستد بانک ها و بانک مرکزی دربازار باز بوده و با نشستن در پایه پولی تورم زایی به همراه دارد. بررسی ها نشان می دهد باوجود رشد نرخ سود به منظور کنترل مانده پول در بازار باز، اما هنوز این رقم در سطح سال گذشته قرار دارد.
اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت صعودی شده و به سطح بالایی رسید. داده های آماری نشان می دهد کسری بانک ها در این معاملات از مهمترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی بوده است.
اکوایران: پس از رشد دامنه نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر، شنیده‌ها از یک تغییر مهم در خصوص تزریق پول در بانک‌ها خبر می‌دهد. طبق شنیده‌ها، سقف بازار شبانه در سال جاری تغییر کرده که البته باز هم این موضوع نتوانسته از تزریق‌های بی‌شمار بانک مرکزی در بازار باز بکاهد؛ اتفاقی که هدف اصلی آن مدیریت اضافه‌برداشت‌ها بوده است.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال، پس از لمس رکورد هفت ساله 0.07 واحد درصد پایین آمد. با این وجود هنوز این نرخ در نزدیکی سقف کوردیور قرار دارد.
اکوایران: پولی که بانک مرکزی در هفته دوم اردیبهشت ماه به بانک ها تزریق کرده سومین رکورد را در تاریخچه بازار باز ثبت کرده است. مجموع بالای پولی که در نهادهای مالی این هفته بسط داده شده به نوعی نشان از ناکافی بودن سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
اکوایران: نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با 156 همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.