آخرین اخبار بدهی دولت به بانک مرکزی

در اولین ماه پاییز امسال، رشد پایه پولی به بالاترین سطح خود در 10 ماه اخیر رسیده است. بررسی ها نشان می دهد در این مدت بیشترین سهم را در بالا بردن رشد پایه پولی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی داشته است. این در حالی است که البته بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز به درجه بالایی رسیده است.
گرچه تا مهر 1401 دولت از بانک مرکزی 90 همت طلب داشته و حسابش به اصطلاح صاف است. اما بدهی 480 همتی این نهاد به بانک ها موجب دو اتفاق مهم شده است. نخست؛ رکوردزنی رشد نقطه ای مجموع بدهی های دولت و دوم؛ بالارفتن کسری بانک ها که موجب رشد بدهی نهادهای مالی به بانک مرکزی شده است.
بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در یک سال اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تامرز 37 درصد رشد پیدا کرده و در کانال 170 همتی قرار داشته است. برخی کارشناسان با استناد به داده های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک ها، بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده و رشد پایه پولی از ناحیه بانک ها را رقم زده است.
پایه پولی در خرداد 1401 کاهشی شد. اما این کاهش از چه ناحیه ای صورت گرفته است؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مهم ترین عامل کاهش ماهانه پایه پولی در سمت منابع، افت معاملات بازار باز بوده و رشد بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی دو نگرانی مهم برخی تحلیل گران از تغییرات پایه پولی خرداد بوده است.
باوجود کاهش رشد متغیرهای کلان اقتصادی در میانه بهار امسال و تقدیر دولت سیزدهم از این موضوع اما آمارها نشان از عملکرد صعودی دولت در بالابردن کل های پولی داشته است. طبق داده های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک ها به رکورد یک ساله رسیده و سهم آن در نقدینگی در 9 ماه سپری شده از دولت جدید بی سابقه بوده است.
بررسی سهم منابع پایه پولی در فروردین امسال نشان می دهد سهم خالص داراییهای خارجی و سایراقلام بانک مرکزی بیشترین سطح را در رشد 31.5 درصدی پایه پولی در این مقطع داشته است. تحلیلگران معتقدند رشد درآمدهای نفتی، تسعیر نرخ ارز و معاملات بازار باز مهم ترین دلایل رشد این بخش ها بوده است.
در هنگام حضور در بانک مرکزی آثار فشار به منابع مرکزی را به مقام معظم رهبری گزارش داده و توقف تسعیر منابع مسدودی را خواستار شدم که با دستور ایشان استفاده از این رویه از اول سال ۱۴۰۰منع شد.
بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر و مرداد 1400 به بالاترین رشد نقطه‌ای خود در 17 ماه اخیر رسید. اتفاقی که می تواند منجر به رشد تورم در کشور شود و وضع معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱