آخرین اخبار بدهی دولت به بانک ها

اکوایران: حباب درهم امارات و بازار ارز سلیمانیه در محدوده بالایی است. کاهش قابل توجه حباب درهم و سلیمانیه روی تابلو می‌تواند سیگنال توقف روند صعودی را منعکس کند.
گرچه تا مهر 1401 دولت از بانک مرکزی 90 همت طلب داشته و حسابش به اصطلاح صاف است. اما بدهی 480 همتی این نهاد به بانک ها موجب دو اتفاق مهم شده است. نخست؛ رکوردزنی رشد نقطه ای مجموع بدهی های دولت و دوم؛ بالارفتن کسری بانک ها که موجب رشد بدهی نهادهای مالی به بانک مرکزی شده است.
بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در یک سال اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تامرز 37 درصد رشد پیدا کرده و در کانال 170 همتی قرار داشته است. برخی کارشناسان با استناد به داده های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک ها، بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده و رشد پایه پولی از ناحیه بانک ها را رقم زده است.
باوجود کاهش رشد متغیرهای کلان اقتصادی در میانه بهار امسال و تقدیر دولت سیزدهم از این موضوع اما آمارها نشان از عملکرد صعودی دولت در بالابردن کل های پولی داشته است. طبق داده های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک ها به رکورد یک ساله رسیده و سهم آن در نقدینگی در 9 ماه سپری شده از دولت جدید بی سابقه بوده است.
۱