آخرین اخبار برجام 2022

در حالی که مذاکرات احیای برجام متوقف شده است، تحلیل گران بسیاری درباره رایزنی برای ادامه روند تنش ها هستند.
در حالی که به گفته تحلیل گران پرونده هسته ای ایران وارد مرحله حساسی شده است، دو طرف در حال به کارگیری اهرم های فشار علیه طرف مقابل هستند.
در حالی که مذاکرات احیای برجام متوقف شده است، هر هفته خبر از پیشنهادات جدید به میان می آید.
در وضعیت کنونی بسیاری از تحلیل گران سیاسی در حال صحبت درباره آلترناتیوهای عدم توافق در مذاکرات برجام هستند.
در حالی که بسیاری از احتمال بسیار پایین به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام سخن می گویند، اما در جدیدترین خبر رسانه ها مدعی شدند ایران پیشنهاد مهمی را روی میز آمریکا قرار داده است.
بیشتر از یک سال است که تیم مذاکره کننده بایدن به مذاکرات احیای برجام پیوسته است و پیش بینی می شد که این مذاکرات با توجه به شعارهای انتخاباتی بایدن زودتر به نتیجه برسد.
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از به بن بست رسیدن مذاکرات با ایران خبر داده است.
در حالی که بر اساس اطلاعات ایران در حال گسترش فعالیت های هسته ای خود است و مذاکرات نیز متوقف شده است، جو بایدن دییس جمهور آمریکا باید تصمیم سختی در این باره بگیرد.
اگر قبل از جنگ اوکراین برجام در راستای بهینه کردن منافع روسیه روسیه بود اما اکنون فضا تا حدودی تغییر کرده است.
در حالی که قطعنامه در شورای حکام به تصویب رسید برخی این موضوع را پایان برجام می دانند.