آخرین اخبار بسط نقدینگی در بازار بین بانکی

رفتار بانک مرکزی در بازار باز عوض شده است. در حالی که دراین بازار خالص عملکرد بانک مرکزی منفی بوده اکنون این متغیر مثبت شده است. به این معنا که این نهاد دارد خرج در رفته تزریق مثبت را در بانک ها صورت می دهد. آیا این رفتار ادامه خواهد داشت؟
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم 20.36 درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.
با این که بانک مرکزی در هفته پایانی بهمن توانست نرخ سود را با تزریق مداوم پول در بازار باز به کف چهار ماهه تنزل دهد اما هنوز با سیاست های خود فاصله قابل توجهی دارد. نرخ سود بین بانکی هنوز بالاتر از 20 درصد بوده و بازدهی بورس در این ماه تقریبا صفر.
۱