آخرین اخبار تحریم صنعت خودرو

اکو ایران : لادا گرانتا اولین خودروی روسی که بدون تجهیزات ایمنی تولید می شود.
اکو ایران : مدیرعامل سایپا برای بازگشت خودروسازان فرانسوی به بازار خودرو شرط گذاشت.
۴۷:۴۷
این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا، تاثیرات تحریم ها را بر صنعت خودرو مورد بررسی قرار می دهد.
۴۲:۰۰
این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع داخلی سازی قطعات صنعت خودرو می پردازد
۱