پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اوراق عصای دست روحانی شد

    مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات امروز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ گزارشی که عملکرد مالی دولت روحانی در آخرین سال فعالیتش را تشریح می کند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۲۴
  • کارنامه غم‌انگیز برنامه‌ی ششم توسعه

    گزارش دیوان محاسبات کشور درباره میزان موفقیت برنامه ششم توسعه تا اندازه زیادی ناامید کننده به نظر می رسد چرا که فاکتورهای زیادی نه تنها محقق نشده اند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۱۰
۱