آخرین اخبار رشد نقطه ای پایه پولی

از بین بدهکاران به بانک مرکزی، سیستم بانکی گوی سبقت را از رقبا ربوده است. سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بهمن ماه 1400 به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده و همچنان سیری صعودی دارد. رشد نقطه ای 56 درصدی این شاخص نیز رکورد دیگری است که در بازه سه سال منتهی به این مقطع بی سابقه بوده است.
افزایش رشد ماهانه در پایه پولی و نقدینگی بهمن ماه نشان می دهد این شاخص ها در مسیر افزایشی قرار گرفته و روندی رو به رشد پیدا کرده اند. در همین رابطه در بهمن ماه 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که معادل با رشدی 2.7 درصدی بوده است. این میزان افزایش در شاخص تورم ساز کشور در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است.
۱