آخرین اخبار سال زراعی

اکوایران: توسعه دیم‌زارها از راهکار مهم برای تامین امنیت غذایی در دنیا محسوب می شود؛ در ایران هم ظرفیت‌های عظیم تولید در این بخش وجود دارد، اما توجه کمتری به این ظرفیت ها می شود؛ بطوریکه براساس آمار وزارت جهادکشاورزی تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی کشور از دیم‌زارها تامین می شود.
۱