آخرین اخبار سرمایه انسانی

۰۴:۰۹
کشورها سعی می‌کنند، تصویر بیرونی که از ملت و دولتشان دیده می‌شود را بهبود ببخشند و آن تصویر را به برند تبدیل کنند تا از خوب بودن این تصویر بیرونی برای جذب و نگه داشتن نیروی انسانی ماهر و جلوگیری از خروج سرمایه های مالی و انسانی استفاده کنند،‌ چرا که تصویر و برند یک کشور می‌تواند باعث موفقیت یا شکست یک کشور اولا در نگهداشت سرمایه‌های انسانی و ثانیا در جذب سرمایه‌های مالی و انسانی از کشورهای دیگه ش…
۰۲:۵۱
بیش از نیمی از پژوهشگران، محققان و اساتید دانشگاه به مهاجرت فکر می‌کنند و مایل هستند که کار خود را در جایی غیر از ایران ادامه دهند. این را پژوهش رصدخانه مهاجرت ایران بازتاب داده است.
۱