آخرین اخبار سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی

اکوایران: نسبت سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) به تسهیلات به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد این نسبت در هفت استان خراسان شمالی، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال‌و‌بختیاری، ایلام، زنجان، لرستان و خراسان جنوبی بیش از 100 درصد است که خراسان شمالی در صدر آن قرار دارد.
اکوایران: تسهیلات پرداختی خرداد ماه طبق آمار بانک مرکزی 139 همت بوده که بیشتر از حجم افزوده شده در بخش سپرده ها در این مقطع زمانی بوده است.
اکوایران: بررسی های استانی آمارهای بانکی در اردیبهشت ماه 1402 نشان می دهد تسهیلات دهی در 7 استان بیشتر از سپرده‌ها بوده است. این در حالی است که در استان البرز این شاخص کمتر از نصف سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی رقم خورده است.
اکوایران: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) در اسفند ماه سال گذشته با شکستن رکورد 5ساله اخیر در سطح 85.1 درصد قرار گرفته است.
بررسی های آماری از وضعیت تسهیلات بانکی در کشور نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده ها در 4 استان کشور بالاتر از مرز 100 درصد بوده است. به عبارتی دراین استان ها سهم تسهیلات بیش از سپرده ها بوده این در حالی است که در مجموع این نسبت معادل با 82.7 درصد به ثبت رسیده است.
تسهیلات بانکی در آذر ماه امسال حدودا هزار و 200 میلیارد تومان بیشتر از سال قبل شده و 32.7 درصد افزایش داشته است. این رشد در بخش سپرده ها برابر با 31.5 درصد بوده و در نهایت کل سپرده های بانکی را در این مقطع به 6 هزار و 650 همت رسانده است.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
۱