آخرین اخبار شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه

اکوایران: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد که تا انتهای هفته سوم بهمن ماه 64.4 هزار میلیارد تومان سودجاری به 56.7 میلیون سهامدار و 6.5 هزارمیلیارد تومان سود سنواتی به 31 میلیون سهامدار پرداخت کرده است.
اکوایران: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد تعداد ثبت ‌نام کنندگان در سامانه سجام از مرز ۴۲ میلیون نفر عبور کرد.
شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد در مرداد ماه سال جاری بیش از هزار و 300 میلیارد تومان سود سنواتی ناشران از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب بیش از ۳ میلیون سهامدار واریز شد.
۱