آخرین اخبار معاملات اوراق بدهی

اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات روزانه اوراق بدهی افزایش یافت. علاوه بر این، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه نیز به 71 درصد افزایش یافت.
اکوایران: در هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین افت کرد اما سهم آن از معاملات بازار سرمایه افزایش یافت.
سطح مشارکت بورسی ها در بازار اولیه منتهی به 16 شهریور ماه کاهش قابل توجهی داشته است.این در حالی است که نرخ سود برخی اوراق عرضه شده در بالاترین سطح تاریخ برگزاری این معاملات قرار داشته است. برخی تحلیل‌گران این اقدام بورسی‌ها را ناشی از انتظارات بد برجامی در موقعیت اخیر قلمداد می کنند.
در هفته پایانی مرداد ماه رکورد خرید اوراق بدهی دولتی شکسته شده که در این میان بانک ها سهمی هزار همتی داشته اند. این در حالی است که وضعیت نقدینگی بانک ها در موقعیت بدی قرار دارد. 4 عامل نشان می دهد وخامت نقدینگی در بانک ها دروغ نیست و شاید حتی دلیلی برای مشارکت بیشتر بانک ها حراج باشد.
در مجموع دوازده مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تقریبا 27 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که سهم بورسی ها از این بازار حدودا 60 درصد بوده است. با این وجود روند معاملات نشان از مسیر کاهشی مشارکت مشتریان در بازار اولیه داشته است.
در مرحله یازدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، بانک ها بیشترین سهم را داشته و تمامی اوراق اراد 106 را خریداری کردند. همین موضوع موجب شد تا دولت 3 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اوراق برای حراج دوازدهم به بازار اولیه تزریق کند.
در هفته پایانی بهمن ماه بانک ها هیچ خریدی را دربازار انجام نداده و بورسی ها تمام اوراق دولتی را خریداری کردند. این رویداد موجب شد تا سهم بورسی ها دربازار اولیه در سال 1400 به 64.4 درصد و سهم بانک ها در مجموع 32 مرحله به 35.6 درصد برسد.
اکوایران: در هفته آخر دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته چهارم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته اول آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
۱ ۲