آخرین اخبار ملکه الیزابت

۰۲:۴۱
چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا و سایر کشورهای مشترک‌المنافع یا همسود به سلطنت رسیده‌است. اما چه کشورهایی تحت حکمرانی او می‌مانند؟
۰۱:۰۳
دایانا، شاهدخت ولز، همسر نخست چارلز سوم بود، کسی که اکنون در سال 73 سالگی به عنوان پادشاه بریتانیا تاج بر سر گذاشته‌است. اما زندگی او حواشی بسیاری دارد.
در واقع، تا سال ۲۰۱۸، هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا به عنوان یک مقام رسمی از اسرائیل دیدن نکرده بودند و جملگی به آن چیزی که از نظر بسیاری به عنوان «تحریم غیررسمی اسرائیل» مطرح می‌شود، پایبند بودند.
چارلز بزرگ ترین پسر در میان چهار فرزند الیزابت است و اولین شاهزاده ای است که تمام عمر خود را در انتظار تاج و تخت سپری کرده است. چنین است که «سرژ اشممرمان» در گزارش نیویورک تایمز نوشت که چارلز به جای اینکه به دنبال شغل جدید باشد باید استعفا دهد و بازنشسته شود.
عصر الیزابت به پایان رسیده؛ یکی از چهره های با نفوذ سلطنت بریتانیا که میراث عصر کلاسیک سلطنت در اروپا بود؛ عصری که در چارچوبش پادشاهان و ملکه ها از قدرت سیاسی واقعی در سراسر جهان برخوردار بودند.
اکوایران: ملکه الیزابت درگذشت.
اکوایران: در میانه انتشار شایعات گوناگون، لوگوی سیاه وب سایت بی بی سی بر گمانه زنی های مبنی بر درگذشت ملکه الیزابت دامن زد.
۱