آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی دولتی

سهم مشارکت بورسی هادر خرید اوراق بدهی دولتی در آخرین هفته دی ماه صفر بود. با این حال بررسی بیست و هشت مرحله این بازار نشان می دهد در کل 61.1 درصد از کل اوراق سال 1400 توسط بازار سرمایه خریداری شده است.
نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در سطح بالایی قرار گرفته اما داد و ستد مرحله بیست و هفتم در این بازار نشان می دهد دولت برای فروش بیشتر اوراق باید یا نرخ سود را افزایش بیشتری دهد یا از تاریخ سررسید بلند مدت خود در این بازار بکاهد.
نرخ بهره در بازار بین بانکی به بالاترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده و رکورد خود در این بازه را شکست. این در حالی است که تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز در مقایسه با سال قبل 25 برابر شده است.
در آخرین هفته پاییز کمترین سطح اوراق در این فصل به فروش رسید. بررسی دقیق تر از وضعیت بازار در هفته اخیر نشان می دهد در کورس نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق ، بازدهی از اهمیت کمتری برای مشتریان در این هفته برخوردار بوده است.
درنیمه آذر بورسی ها در خرید اوراق از بانک ها پیشی گرفته و نهادهای مالی برای دومین هفته متوالی هیچ مشارکتی در بازار اولیه ثبت نکردند. روند حجم کلی معاملات نیز نشان می دهد تمایل مشتریان از خرید در این بازار مسیری کاهشی داشته است.
بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته دوم آذر برگزار شده که طی آن 758 میلیارد تومان ارواق به فروش رسید. بررسی آمارها دراین هفته نشان می دهد بانک ها هیچ مشارکتی در خرید اوراق در این هفته نداشته اند.
مشارکت بورسی ها در خرید اوراق بازار اولیه در هفته اول آذر به حد اقل خود رسیده و موجب شد مجموع خرید اوراق 94 درصد کمتر از هفته قبل شود. به نظر می رسد این کاهش معلول افزایش در تاریخ سررسید اوراق بوده است.
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی آبان از سرگرفته شد. در این هفته بانک ها تمایل به خرید اوراق با تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشتند. با این وجود باز هم نهادهای مالی سهم بسیار کمتری را از خرید اوراق در مقایسه با نهادهای سرمایه ای ثبت کردند. .
در هفته پایانی آبان سکوت بازار اوراق بدهی شکست و 7 هزار و 530 میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد. وزارت اقتصاد در این هفته برابر افزایش نرخ سود و کاهش تاریخ سررسید انعطاف بیشتری نشان داده است.
بازار اولیه جراج اوراق بدهی پس از یک ماه سکوت خود را شکست.بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد برای 18 آبان 10 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می کند. دلیل شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بود؟
۱