آخرین اخبار نرخ سود وام مسکن

نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.
نرخ سود بین بانکی در بازار باز رفتار نزولی خود را ادامه داد. در سایر بازار های مالی نیز رفتار نرخ سود ها نزولی بوده و تنها در بازار باز تغییری را به ثبت نرسانده است.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته پایانی بهمن حاوی رکوردهای مهمی بود. در مهم ترین آن نرخ سود بین بانکی در این بازار با تداوم روند نزولی خود در پایین ترین سطح 4 ماه اخیر قرار گرفت و نسبت به هفته قبل 0.05 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
هزینه وام مسکن در 19 دی ماه دوباره رکورد زنی کرده و تمهیدات اخیر بانک مسکن در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه وام مسکن نتوانست مانع از رشد این قیمت شود. این رویداد موجب شد تا نرخ سود وام خانه دار شدن از کانال خرید اوراق تسه از مرز 21 درصد عبور کند.
هزینه اوراق تسه در روز 5 دی ماه بازهم به کانال 90 هزار تومان باز گشت و نرخ سود را ارتقا داد. این رویداد می تواند ریشه در رشد دوباره تقاضای اوراق پس از اعمال تسهیلات جدید بانک مسکن داشته باشد که موجب افزایش 2 هزار واحدی تعداد معاملات در این روز شده است.
اکوایران: هزینه وام مسکن که تا روزهای گذشته به مرز 25 درصد رسیده بود با تمهید جدید بانک مسکن کاهش پیدا کرد. تسهیلات اخیر این نهاد موجب شد تا هزینه دریافت وام از طریق خرید اوراق نصف شود. این رخداد می تواند موجب کاهش قیمت اوراق در روزهای آتی شود.
هزینه وام مسکن در روز 24 آذر ماه به بالاترین سطح خود در حداقل دو سال گذشته رسید. در این روز جاری متقاضیان متاهل در پی دریافت وام تقریبا 106 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده اند
هزینه وام مسکن در روزهای پایانی پاییز 1400 به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر رسید و سه رکورد مهم را از خود برجای گذاشت. در مهمترین آن ها در روز 21 آذرماه نرخ سود وام به سطح 24 درصد رسیده که حداقل در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.
هزنیه وام مسکن در دهمین روز آبان ماه به بالاترین میزان خود در ده روز گذشته رسید. این اتفاق موجب شد تا هزینه پرداختی مجردین برای اخذ وام مسکن درروز 10 آبان ماه به 19 میلیون و 600 هزارتومان ارتقا پیدا کند.
۱