آخرین اخبار هزینه وام مجردین

قیمت اوراق تسه در بازار وام مسکن در روز پایانی بهمن ماه به کانال بی سابقه 170 هزار تومان رسید . این قیمت بالاترین سطح در حداقل دو سال گذشته بوده است. اتفاقی که خلاف پیش بینی بانک مسکن از قیمت ها در این مقطع بود. درادامه این رویداد موجب شد تا نرخ سود به مرز 24 درصد نزدیک تر شود.
هزینه وام مسکن در 19 دی ماه دوباره رکورد زنی کرده و تمهیدات اخیر بانک مسکن در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه وام مسکن نتوانست مانع از رشد این قیمت شود. این رویداد موجب شد تا نرخ سود وام خانه دار شدن از کانال خرید اوراق تسه از مرز 21 درصد عبور کند.
هزینه وام مسکن در روز 24 آذر ماه به بالاترین سطح خود در حداقل دو سال گذشته رسید. در این روز جاری متقاضیان متاهل در پی دریافت وام تقریبا 106 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده اند
هزینه وام مسکن در روزهای پایانی پاییز 1400 به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر رسید و سه رکورد مهم را از خود برجای گذاشت. در مهمترین آن ها در روز 21 آذرماه نرخ سود وام به سطح 24 درصد رسیده که حداقل در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.
هزنیه وام مسکن در دهمین روز آبان ماه به بالاترین میزان خود در ده روز گذشته رسید. این اتفاق موجب شد تا هزینه پرداختی مجردین برای اخذ وام مسکن درروز 10 آبان ماه به 19 میلیون و 600 هزارتومان ارتقا پیدا کند.
۱