آخرین اخبار چهره روز

علی دیواندری از اتهامات فساد تبرئه شد و حکم صادره لغو می‌شود. اگر او بی‌گناه است تکلیف آبروی او چه می‌شود؟ شهروندان عادی که شهرت او را ندارند چگونه احقاق حق کنند؟
حامی دیروز ابراهیم رئیسی و عضو ستاد رسانه‌ای او امروز در کنار حمله به لیبرال‌ها به او انذار می‌دهد و خواندن کتاب پیشنهاد می‌کند برای درس عبرت. برخی می‌گویند چون سرش بی کلاه مانده اما گروهی دیگر تصور می‌کنند از جایگاه حامیان به دلیل تغییر رویکرد دولت خارج شده است.
۱