آخرین اخبار کرمان موتور

اکو ایران: وزارت صمت در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توجه ویژه ای به مادران دارای دو فرزند دارد.
اکو ایران : فردا اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار خواهد شد.
اکو ایران : تولید خودروساران خصوصی در پایان دومین ماه از فصل زمستان امسال رشد کرد.
اکو ایران : آمار تولید خودروسازان خصوصی تا پایان دی ماه 1400 منتشر شد.
اکو ایران : آمار از رشد 15 درصدی تولید خودروسازان خصوصی تا پایان آذرماه 1400 حکایت دارد.
اکو ایران: تولید خودروسازان خصوصی تا پایان آبان ماه امسال 19 درصد رشد کرد.
۱