علاوه بر این بحث‌ها، واکنش‌های حاد سیاسی هم شکل گرفت. این موضع‌گیری‌ها از منظر انتخاباتی هم اهمیت دارد و می‌تواند به جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در بسیج طرفدارانشان در انتخابات کنگره در آبان امسال کمک کند.