در گزارشی از سازمان ملل گفته شده که شوک‌های آب و هوایی با افزایش گرمایش زمین بیشتر رخ خواهند داد. شوک هایی که پتانسیل قطع کردن زنجیره تامین را خواهند داشت. روزنامه فایننشال تایمز به بررسی این گزارش پرداخته است.