این ماجرا در سال ۲۰۱۵ در قالب پرونده فساد فیفا، رسانه‌ای شد و پای سپ بلاتر و میشل پلاتینی هم در آن باز شد. اما قضیه از چه قرار بود؟ نسیم بنایی گزارش می‌دهد.