سید صادق مصطفوی کاشانی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان معتقد است آن چه که از ریشه های اصلی انحراف بلدیه تهران و سوداگری و شریک شدن شهرداری با خلافکاران است، مشکل درآمدزایی برای شهرداری و اصلاحیه قانون در سال پنجاه و هشت است.