جمعیت جهان طی چند ماه آینده ۸ میلیاردی خواهد شد. تا پایان این قرن هم بالای ۱۰ میلیارد نفر خواهد بود. اما آیا جمعیت کشورهای جهان به شکلی برابر افزایش پیدا می کند؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.