.تا این لحظه بیش از دو سوم از بلیت‌های موجود برای جام جهانی فروخته شده‌است.

اما کدام کشورها خریداران اصلی بلیت‌های جام جهانی بوده‌اند؟