نویر۳۶ ساله از تیم ملی آلمان در جام جهانی بعدی ۴۰ ساله خواهد بود و بعید است دوباره در جام حضور پیدا کند. اما برخی بازیکن‌ها تا کنون جام را بالای سر نبرده‌اند و این آخرین فرصتشان است.