بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اقدام قطری‌ها و عبای مسی واکنش نشان داده‌اند. در این ویدیو، نمونه‌ای از پوشش‌های سنتی سیاستمداران و ورزشکاران را در دیدارهای مختلفشان می‌بینیم.