پایتختی که هم بافت فرسوده دارد و هم معابر باریک. کارشناسان در توصیف زمین لرزه تهران از لفظ «فاجعه» و «بحران» استفاده می‌کنند.

 

 


پنجمین قسمت سری‌مستندهای «اکوایران» از مجموعه دختران ایران را این‌بار با عنوان «دختر کوهستان» درباره فرانک پرتوآذر مشاهده کنید: