با اینکه برادران عمیدحضور سواد چندانی نداشتند، از طریق پدرشان با چم‌وخم بازار و صنعت‌گری آشنا شده بودند و توانستند کفش بلا را در صنعت کفش ایران ماندگار کنند.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.