افسانه جمالی زاده، به دنبال رویای کودکی خود رفته است. او در کودکی به صید صیادان بندری چشم میدوخته و به ماهی‌های فانوسی دریا نگاه می‌کرده و از دور ریخته شدن و هدر رفتن آنها غمگین می‌شده است. او آرزو داشته تا راهی بیابد تا محصولات دریایی و ماهی‌های کوچک دریا به صورت بهینه‌‌تری مورد استفاده قرار گیرند. 

 کسب و کار او فراهم کردن بستری مناسب برای استفاده‌ی بهینه از محصولات دریایی است. او به پتانسیل استان هرمزگان و به برکت دریا ایمان دارد و معتقد است که میتواند فضای اقتصادی مناسبی را در رابطه‌ی کاری زنان بومی با محصولات دریایی ایجاد کند.

بازار فروش محصولات دریایی چون کراکت‌های ماهی، پودر سوپ ماهی، بیکن ماهی و انواع سسهای ماهی، کشورهایی چون ایران و کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس و کشورهای آسیایی هستند.