گزارشی که در آن بر نحوه مدیریت جمعیت سگ‌های پرسه زن آزاد تاکید دارد و مهم‌ترین چالش‌های این حوزه در ایران را برشمرده است.

این گزارش تاکید کرده که در دو سال اخیر حدود ۹ یورو هزینه صرف واردات واکسن ضد هاری به ایران شده است. در این ویدئو خلاصه‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را مرور کردیم.