نقش اول پنجره نقل و انتقالات تابستانی امسال برای اکثر افراد ناشناخته بود. اما این بازیگر ناشناخته چنان گرد و خاکی به راه انداخت که همه نگاه ها را به خود معطوف کرد.

ولی گرد و خاک عربستان به فوتبال محدود نمی‌شود. سعودی‌ها امروز تقریبا در هر صنعت بزرگی دستی در آتش دارند.