در ویژه‌نامه پرونده سال اکوایران که در نوروز ۱۴۰۳ منتشر شد، ۱۰ صاحبنظر از حوزه‌های مختلف درباره ترندهای سال گذشته و اثر آن در آینده بحث کردند. در این برنامه ۵ پرونده؛ موضع‌گیری رسمی درباره رفراندوم، رکورددار شدن ایران در فرونشست زمین، مهاجرت نخبگان، آلودگی هوا بر اثر مازوت سوزی و ظهور هوش مصنوعی از نظر صاحبنظران مهمترین سوژه‌های سال گذشته بوده‌اند.

دوربین اکوایران را بین مردم بردیم و اینبار نظر مردم را درباره ترندهای سالی که گذشت پرسیدیم. فکر می کنید نظر مردم درباره کلیدواژههای سال گذشته چه بوده است؟