اما همچنان در این گزارش ذکر شده که دولت باید رمزارزهای استخراجی مزارع بیت‌کوین کشور را به بالاترین نرخ در بازه‌ی سه ماهه خریداری کند. موضوعی که انتقاد کارشناسان را در پی داشته است. آن‌ها اعتقاد دارند نرخ‌های دستوری آثار مثبتی را به جای نخواهند گذاشت و این موضوع صرفا به نفع استخراج‌کنندگان در کشور است که اتفاقا عموم مردم را شامل نمی‌شود.

این ویدئو بخشی است از برنامه‌ی اکوتک به موضوع "مجلس از شکنجه‌ی بیت‌کوین دست‌کشید".