برخی سکه بازان اعتقاد دارند که با توجه به احتمال شروع مذاکرات هسته ای در ماه جاری، هر بالایی فرصتی برای فروش است. در واقع برخی سکه بازان با توجه به احتمال احیای برجام اعتقاد دارند که روند میان مدت دلار نزولی است. پس آن ها بهتر است که در هر نوسان افزایشی، بخشی از سکه های خود را به فروش برسانند.

به نظر می رسد در روز دوشنبه نیز چنین اتفاقی رخ داد،‌ چرا که پس از صعود سکه به محدوده ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، فروش ها زیاد شد. با فشار چنین فروش هایی بود که سکه امامی در معاملات پشت خطی در مقطعی حتی به زیر محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رفت.

Untitled-8

با توجه به چنین روندی می توان انتظار داشت که در ابتدای روز سه شنبه اوضاع به کام کاهشی های بازار باشد. با این حال، در صورتی که  قیمت دلار در موقعیت نزولی قرار نگیرد و بتواند خود را بالای سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان نگه دارد،‌ امکان خروج فلز گران بهای داخلی از دام کاهشی ها وجود دارد.

در این میان،‌ رفتار سکه در روزهای اخیر نیز حکایت از آن دارد که در حوالی محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی،‌خریداران در بازار فلز گران بهای داخلی فعال تر می شوند. در این وضعیت می توان گفت که سکه امامی در یک دوراهی قرار گرفته است. از یک سو با از دست دادن حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، احتمال نزول معنادار فلز گران بهای داخلی وجود دارد و از سوی دیگر، با رفتن به بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان،‌خریداران به قصد صعود سکه تا محدوده ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان وارد بازار خواهند شد.

پشت خطی-01