به گزارش اکوایران رشد اقتصادی بخش خدمات پس از یک دوره تجربه رشد منفی در سال 99، برای چندمین فصل متوالی در بهار امسال رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رسانده است. زمانی که بحران هایی مانند کرونا به وجود می آید، نخستین ضربه و بیشتر خسارت را در میان بخش های اقتصادی ابتدا به بخش های خدماتی جامعه می زنند. همین امر باعث شد تا در سال 99 رشد بخش خدمات به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی منفی شود. اما با تکرار مثبت شدن رشد این بخش در بهار امسال و چند فصل اخیر می توان گفت که این بخش به طور کامل از بحران و شوک ناشی از کرونا خارج شده است. البته نرخ رشد این بخش در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کمتر شده است که این رخداد معمولا پس از تجربه رشد های بالا در اقتصاد کلان رخ می دهد.

ارزش افزوده کل بخش های اقتصادی کشور یا به عبارتی حجم اقتصاد ایران از 181 هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته با رشد 3.8 درصدی به 188 هزار میلیارد تومان در بهار سال جاری رسیده است. حجم حقیقی اقتصاد ایران بدون احتساب نفت و گاز نیز در بهار 1401 حدود 161 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است.

ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز  در بهار سال نزدیک به 77 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته 4.2 درصد رشد داشته، این رشد به ارزش بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که رشد این بخش در بهار سال گذشته بالغ بر 13 درصد بوده است. با توجه به اینکه نفت و گاز نیز جزئی از گروه صنایع و معادن است و رشد اقتصادی نفت بسیار پایین بوده، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن بدون نفت 6 درصد به ثبت رسیده است. بخش خدمات به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی اقتصاد ایران در بهار امسال رشدی معادل 3.9 درصد را به ثبت رسانده، به عبارت دیگر ارزش افزوده حقیقی این بخش از 97.4 هزار میلیارد تومان به 101 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد اقتصادی بخش خدمات در بهار امسال نسبت به رشد اقتصادی اش در فصل مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نکرده است. 

photo_2022-09-13_12-15-12