با افزایش متوالی نرخ بهره و کاهش تورم، بازیگران بازارها پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ اقدام به کاهش نرخ بهره خواهد کرد تا از تضعیف اقتصاد هم جلوگیری کند ولی برخی از سیاست گذاران فدرال رزرو این تصور را اشتباه قلمداد می‌کنند و می گویند در شرایطی که تورم موجود با سطح هدف فاصله زیادی دارد کاهش تورم مهم ترین هدف فدرال رزرو است و همچنان مبارزه با آن در اولویت هست.

یه گزارش بلومبرگ، رافائل بوستیک رییس فدرال رزرو آتلانتا در روز چهارشنبه در مصاحبه با موسسه تحقیقات سیاست دانشگاه نورث وسترن اعلام کرد که طرفدار افزایش نرخ بهره تا سطح ۴ تا ۴.۵ درصد تا پایان سال جاری است و به نظر او پس از این افزایش برای کنترل تورم بی سابقه که در نزدیکی سقف چهل ساله است انقباض باید در این سطح حفظ شود.

بوستیک اعلام کرد که مایل به افزایش نرخ بهره تا سطح ۴ تا ۴.۵ درصدی تا پایان سال‌ است، او توضیح داد پس از افزایش نرخ بهره تا سطح مورد نظر بهتر است افزایش نرخ بهره متوقف شود تا عکس العمل قیمت ها و تورم به سطح نرخ بهره بررسی شود.

دیدگاه بوستیک با پیش بینی های کمیته آزاد فدرال رزرو در ماه سپتامبر(شهریور تا دهه اول مهر) تطابق دارد. سیاست گذار سه افزایش ۷۵ صدم درصدی متوالی را انجام داده و برای دو جلسه باقی مانده ۱.۲۵ صدم درصد باید نرخ بهره را افزایش دهد. نشست بعدی فدرال رزرو در تاریخ اول و دوم نوامبر(یازدهم و دوازدهم آبان) انجام خواهد شد و بازارها در حال پیش بینی ۷۵ صدم درصدی برای جلسه بعدی فدرال رزرو هستند. بازارها برای پایان سال آتی پیش بینی می کنند که کاهش نرخ بهره شروع شود.

مری دالی رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در مصاحبه با بلومبرگ در روز چهارشنبه اعلام کرد که پیش بینی های زیادی برای اقدامات بعدی فدرال رزرو وجود دارد گفته میشود با کاهش فعالیت های اقتصادی و نزولی شدن تورم در سال ۲۰۲۳، فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره خواهد کرد. اما من می گویم به این سرعت این اتفاق نخواهد افتاد و فدرال رزرو با این عجله اقدامات خود را معکوس نمی کند. رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو اعلام کرد که تقریبا درباره تورم مصمم است و پیش بینی های بازار درباره چرخش فدرال رزرو را تایید نمی کند.

بوستیک رییس فدرال رزرو آتلانتا اعلام کرد در حالیکه نشانه های امیدوارکننده ای درباره تورم وجود دارد چشم انداز کلی در طولانی مدت چالش بر انگیز است او نیز مانند دالی تایید کرد که فدرال رزرو باید در سیاست های انقباضی خودش مصمم باشد حتی با وجود نشانه های از ضعف بازار کار و یا تضعیف اقتصاد، کاهش تورم مهم ترین هدف فدرال رزرو است که باید برای دستیابی به این هدف مصمم بود.

بوستیک می گوید اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای قوی هست که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا سطح ۴ تا ۴.۵ درصد باعث آسیب جدی تولید و اشتغال نخواهد شد.

سیاست گذار فدرال رزرو تایید کرد با وجودی که نشانه های امیدوارکننده ای از مبارزه فدرال رزرو با تورم دیده می شود ولی اقتصاد ایالات متحده همچنان در جنگ با تورم است و نشانه هایی از خروج از تورم مشاهده نمی شود.