به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید 280 شرکت بورسی؛ رشد سالانه تولید صنعتی در اقتصاد ایران مثبت 6.5 درصد برآورد شده، به عبارت دیگر تولید صنعتی درآبان ماه نسبت به تولید در دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 6 درصد افزایش داشته است. بررسی ها نشان می دهد روند رشد تولید صنعتی سالانه از ابتدای سال جاری تا مهر ماه کاملا صعودی بوده و در مهر به قله 7.4 درصدی نیز رسید، با توجه به رشد سالانه رقم خورده در آبان ظاهرا این روند رشد صعودی متوقف شده است. علت این رخداد رشد منفی ماهانه تولید در دو ماه اخیر است، رشد تولید ماهانه در مهر ماه منفی 0.2 درصد و در آبان ماه منفی 2.6 درصد به ثبت رسیده. به بیان دیگر با وجود اینکه تولید در مهر و آبان نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد داشته اما نسبت به تولید ماه گذشته خود منفی شده است. با توجه به این امر در ماه های آتی شاهد سقوط رشد سالانه نیز خواهیم بود.

پس از رشد های منفی در نیمه دوم سال گذشته و کاهش شدید تولید در فروردین ماه، این شاخص از اردیبهشت ماه روندی صعودی به خود گرفت و در خرداد ماه نیز به طور کامل پس از گذشته چندین ماه منفی بودن تولید، نرخ رشد تولید صنعتی در کشور مثبت شد. در تابستان نیز نیز این رشد های مثبت روند صعودی خود را حفظ کرد و بین 5 تا 7 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد تولید صنعتی با رشد اقتصادی کل کشور قرابت زیادی دارد و با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی با تاخیر چند ماهه و به طور فصلی منتشر می شود، در دست داشتن وضعیت تولید کشور به طور ماهانه و با وقفه کمتر می تواند بسیار سودمند باشد.

آمار ها نشان می دهد رشد تولید صنعتی در 9 ماهه ابتدایی سال 98 منفی بوده است، اما با شروع زمستان همان سال رشد به مرور روند صعودی به خود گرفت. تا جایی که در انتهای سال به حدود 2 درصد هم رسید، این در حالیست که در ابتدای سال 98 این نرخ در محدوده منفی 7 درصد بوده است. البته در فروردین ماه رشد تولید به شکل قابل توجهی کاهش یافت، پیش بینی می شود این رشد منفی به دلیل سیکل زمانی بوده است. این روند صعودی در سال 99 ادامه یافت، بیشترین رشد در سال 99 در میانه های سال رقم خورده است، البته بررسی ها نشان می دهد پس از سقوط بورس، یعنی از بازه مرداد ماه به بعد کمی این شاخص صعودی شده است. با شروع سال 1400 شاهد رشد بسیار بالای شاخص تولید شرکت های بورسی بودیم تا جایی که رشد ماهانه فروردین به نزدیکی 20 درصد هم رسید. می توان گفت که علت عمده این رشد به دلیل کاهش این شاخص تولید در فروردین 99 بوده است.

روند رشد صعودی رشد تا خرداد ماه سال گذشته ادامه یافت و رقم رشد در آخرین ماه از بهار سال 1400 به حدود 8 درصد رسید. با شروع تابستان شاهد ایجاد روند نزولی در شاخص رشد بودیم تا جایی که رشد در مرداد ماه به صفر درصد نیز رسید. به غیر از شهریور 1400 که رشد تنها برای یک ماه مثبت شد، از مرداد ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال رشد تولید صنعتی شرکت های بورسی منفی با صفر درصد بوده است. تقریبا پس از 8 ماه تجربه رشد منفی یا در محدوده صفر، در آخرین ماه بهار سال جاری رشد تولید صنعتی مثبت به ثبت رسید. نرخ رشد خرداد ماه 2.6 درصد به ثبت رسیده است، این نرخ بالاترین رشد به ثبت رسیده در دوازده ماه گذشته است.

photo_2022-12-13_11-35-31