به گزارش اکوایران تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 48.5 درصد برآورد شده، به بیان دیگر هزینه ای که یک خانواده ایرانی برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در آذر امسال متحمل شده به طور متوسط نسبت به هزینه همین سبد در آذر سال گذشته، حدود یک و نیم برابر شده است. تورم نقطه ای دهک اول در 55.1 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که همین شاخص برای دهک دهم 44.7 درصد بوده است. بر همین اساس بیشترین تورم نقطه به نقطه رقم خورده در آذر متعلق به فقیرترین گروه جامعه و کمترین تورم نقطه ای به ثروتمند ترین دهک جامعه تعلق دارد که نشان می دهد در یکسال گذشته فشار تورمی بر دوش فقرا بیش از اغنیا بوده است.

تورم ماهانه دهک دهم در آذر ماه 3.4 درصد برآورد شده که بالاترین تورم ماهانه به ثبت رسیده به حساب می آید، از آن طرف تورم دهک اول به یک درصد هم نمی رسد که پایین ترین تورم ماهانه رقم خورده میان دهک ها در آذر است. بنابراین بر عکس تورم نقطه به نقطه، در تورم ماهانه ثروتمندان متحمل تورم بیشتری شده اند. به طور کلی در دو سه ماه گذشته تورم دهک ها پر درآمد به نسبت دهک ها پایینی بیشتر بوده است.

در چند ماه گذشته تورم غیر خوراکی ها به نسبت تورم خوراکی ها بالاتر بوده است. سهم و وزن غیر خوراکی ها در سبد مصرفی اقشار پردرآمد به نسبت به اقشار کم درآمد بالاتر است و همین طور سهم خوراکی ها در سبد مصرفی دهک های فقیر بالاتر است. پس هر زمان که تورم از غیر خوراکی ها باشد فشار تورمی بر دوش دهک های بالایی بیشتر است. همین امر نیز موجب شده در چند ماه گذشته تورم دهک های پر درآمد بیشتر به ثبت برسد.

تورم نقطه به نقطه برای دهک ها اول تا ششم در آذر ماه به نسبت آبان کاهش یافته و روندی نزولی را تجربه کرده و تورم دهک هفتم تغییری نکرده است. اما تورم نقطه ای برای دهک ها هشتم، نهم و دهم در آذر به علت افزایش غیر خوراکی نسبت به آبان بالاتر رفته است. با جراحی اقتصادی که دولت در ابتدای سال انجام داد و باعث جهش قیمت خوراکی ها شد، موجب گشت تا تورم دهک های فقیر به شدت بالا رود و شکاف تورم میان دهک ها بسیار چشمگیر شود. اما هرچه از خرداد به این سمت آمده‌ایم این شکاف تورمی کم تر شده است.

photo_2022-12-30_13-50-41