برخی دلیل افزایش قیمت پیاز رو افزایش صادرات این محصول در سال جاری اعلام می‌کنند. آمارهای گمرک هم این افزایش را تایید می‌کند. در ۹ ماه اول امسال، صادرات پیاز به لحاظ وزنی نسبت به سال قبل رشدی حدودا ۴۲ درصدی داشته و در مجموع ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تن پیاز صادر شده است. ارزش هر کیلو پیاز صادراتی ۱۳.۵ سنت بوده که معادل ریالی این رقم میشود ۳ هزار و ۶۲۰ تومن؛ یعنی یک هفتم قیمتِ فعلی پیاز داخل کشور! 

با این حال یکی از روسای اصناف به «اکوایران» گفته صادرات پیاز با قیمت کیلویی ۳ هزار و ۶۲۰ تومن صحت ندارد و صادرکننده ها پیاز را کیلویی ۱۵ هزار تومان از انبارها خریداری می کنند.