احمد عزیزی بر این باور است، ارقام بدهی‌های ارزی در آن دوران روایت‌های مختلف دارد.

به اعتقاد او اگر همه بدهی‌های معوق را در نظر بگیریم، این میزان نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار هم می‌رسید.