به گزارش اکوایران؛ براساس اظهارات سخنگوی هیات رئیسه مجلس، فردا چهارشنبه 21 دی 1401 لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس می‌شود. 

سید نظام موسوی، تقدیم لایحه بودجه سال 1402 توسط رئیس جمهور در جلسه علنی فردا چهارشنبه به مجلس خبر داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس، لایحه بودجه به طور کامل همراه با جداول آن توسط رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس خواهد شد.

به گفته موسوی، قرار است رئیس جمهور فردا نامه تمدید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند از این رو با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه تمدید می‌شود مجلس بودجه سال آینده را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد.