علی سعدوندی در گفت‌وگو با اکوایران در خصوص سیاست پولی جدید بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات گفت: این سیاست جدید در تعارض با سیاست‌های کاهش نرخ تورم است.

به گفته او، این تصمیم، تکرار سیاست های پنجاه سال گذشته است.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌‌/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.

طبق این مصوبه، نرخ سود سپرده‌ کوتاه مدت ۵ واحد درصد کاهش و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت افزایش پیدا کرد. در این بین بیشترین رشد مربوط نرخ سپرده سود سپرده‌های یکساله است که ۴.۵ واحد درصد بوده.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۶ ماهه ۱۷ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت دو سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت سه سال ۲۲.۵ درصد تعیین شد.