چرا اصلاح هزینه‌های ناکارا در بخش‌های بزرگ دولتی، مهمتر از بحث‌هایی است که درباره تامین مالی دولتیِ بخش‌های کوچک فرهنگی می‌شود.

علی سرزعیم در این ویدئو از اولویت‌بندی اهداف برای اصلاح بودجه و لزوم سازگاری رفتاری در برخورد با بخش‌های مختلف بودجه سخن می‌گوید.