او با بیان اینکه بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، ۵۰ درصد منابع حاصل، برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام دستگاه اجرایی اختصاص پیدا می کند که آن هم مشخص نیست در همین محل هزینه شود، افزود: همچنین مقرر شده، ۵۰ درصد دیگر در سقف بودجه هزینه شود که ممکن است صرف امور جاری شود.

این پژوهشگر اقتصاد شهری، گفت: قبلا هم که بحث مولدسازی بود، پادگان‌ها زیر بار نمی‌رفتند و احساس می‌کنند این دارایی برای خودشان است.