سیامک قاسمی، مدیر موسسه مطالعاتی بامداد روند تورم در سال‌های اخیر را بررسی کرده و تحریم، سرعت رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی را عامل اصلی عقب‌ماندگی ریال معرفی ‌کرده است. 

قاسمی در سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، از سناریوهای احتمالی روند بازار ارز در سال آینده گفته است.

قسمت اول از سمینارهای این رویداد امروز ساعت ۲۱ در اکوایران منتشر خواهد شد.